klanken maken met interactief kunstwerk van limpe fuchs

Misschien heb je het klank-kunstwerk al zien staan, maar misschien ook niet? Langs de centrum-route aan de welzijnscampus staat sinds oktober 2022 een klank-kunstwerk 'Tussen hemel & aarde' van Limpe Fuchs. Vind jij het werk langs de route? Tussen 9u en 16u kan je met de stokken klanken doen ontstaan in samenwerking met de lucht.

  • Wat? Klanken maken met het interactief klank-kunstwerk van Limpe Fuchs
  • Waar? Langs de groene lijn in het centrum, tussen het Emile van Dorenmuseum en Portavida.
  • Wanneer? Iedere dag tussen 9u en 16u
  • Hoe? Vrij te bezoeken in open ruimte, pak de stokken die erbij liggen en geniet ervan

Meer uitleg over het kunstwerk van Limpe Fuchs? Musica impulscentrum omschreef het alvast op deze manier:

Met “Tussen Hemel en Aarde” presenteert Limpe Fuchs dialogerende klanksculpturen die worden aangedreven door luchtbewegingen en menselijke interacties, als een pendulum tussen aardse en hemelse sferen.

Deze installatie is tot stand gekomen door een bijzondere samenwerking tussen Fuchs en verschillende zorggebruikers van Covida vzw, ZOG Genk, DAC De Start, leerlingen van basisschool De Reinpad en Musica. Door middel van workshops en gezamenlijke creatieve exploraties is er een diepgaande verbinding ontstaan, waarbij persoonlijke verhalen, emoties en expressie zijn samengevloeid.

Je kan de zachte, bijna mystieke sfeer ervaren wanneer je de ruimte betreedt waar “Tussen Hemel en Aarde” is opgesteld. Klanksculpturen zweven in de lucht, opgehangen aan dunne draden, als dansende marionetten die wachten om tot leven te worden gewekt. Je wordt ondergedompeld in een betoverende symfonie van delicate harmonieën en levendige dialogen tussen de verschillende sculpturen.

Deze interactieve geluidsomgeving nodigt je uit tot contemplatie en introspectie, waarbij je wordt aangemoedigd om te luisteren, te voelen en te ervaren. Het geluid wordt een medium dat de grenzen van taal overstijgt en rechtstreeks communiceert met de ziel. De klanken zijn geïnspireerd door de verhalen en ervaringen van de deelnemers, en vormen een verbindend web dat de menselijke ervaring en het transcendente met elkaar verenigt.